לוגאים של החברות
הפניקס הפניקס
מנורה מבטחים מנורה מבטחים
כלל ביטוח כלל ביטוח
עין טל עין טל
קבוצ מגדל קבוצ מגדל
איילון איילון