עדשות פרמיום בניתוח הקטרקט


עדשות פרמיום בניתוח הקטרקטבניתוח הקטרקט המודרני מושתלת עדשה מלאכותית במקום העדשה העכורה שזה עתה הוסרה מהעין. קיימים היום מספר סוגים של עדשות מושתלות, וקביעת סוג העדשה מתבצע במשותף עם המטופל/ת, על מנת להגשים את ציפיותיו/יה מהניתוח.

הסוג הסטנדרטי של העדשות המושתלות הן מונופוקאליות, להן יש מוקד אופטי אחד בלבד. אם  קיימת העדפה לראות למרחק ללא עזרה של משקפיים, נבחר עדשה בהתאם. אם קיימת העדפה לראייה לקרוב ללא משקפיים, נבחר עדשה בעלת מוקד שונה.

 

עדשות טוריות

לאנשים הסובלים גם מאסטיגמטיזם (צילינדר) ניתן לשקול שימוש  בעדשות מיוחדות הנקראות טוריות (TORIC). עדשות טוריות מתקנות אסטיגמטיזם  שאינו מתוקן בעזרת העדשות הסטנדרטיות. שימוש בעדשות טוריות מאפשר למטופלים לראות טוב ללא צורך במשקפיים עם צילינדר.

עדשות פרמיום נוספות הן העדשות המולטיפוקאליות. כיום יש מבחר גדול של עדשות רב מוקדיות: עדשות בעלות עומק מיקוד מוגבר, עדשות ביפוקאליות, טריפוקאליות, ואף קואדריפוקאליות.

 

עדשות מולטיפוקאליות

העדשות המולטיפוקאליות מפחיתות את התלות במשקפיים אצל רוב המטופלים, ושביעות הרצון גבוהה בדרך כלל. אולם, חלק מהמטופלים (עד 20% לפי עבודות שונות) נזקקים עדיין למשקפיים במצבים מסוימים (בעיקר בזמן קריאה), וחלק מהם מדווחים על ירידה כללית באיכות הראיה. כמו כן, אחוז גבוה מהמטופלים מדווחים על הפרעות שונות בראיית לילה, אם כי לרוב ההפרעות אינן משמעותיות.